Z radością informujemy,  że we wspólnocie w Częstochowie prawie wszystkie Siostry wróciły już do zdrowia, a hospitalizowane do domu.

Mamy nadzieję, że już  wkrótce nasz dom na nowo będzie otwarty, a także sąsiadujący z nim Specjalny Ośrodek Wychowawczy będzie mógł przygotować się w pełni na przyjęcie wychowanków po wakacjach.

Serdecznie i gorąco dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą i troską, a także praktyczną pomocą towarzyszyli naszym Siostrom w tych trudnych doświadczeniach, zwłaszcza opiekującym się Współsiostrom, a także Rodzinom, Przyjaciołom, Współpracownikom, Znajomym i Sąsiadom; wszystkim, którzy pomagając pokonywali własny lęk.

Wszystkich włączamy w naszą codzienną modlitwę dziękczynną i wynagradzającą przed Obliczem Jezusa. Bóg zapłać!

 

Informujemy, że decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie kwarantanna, którą objęty był dom naszego Zgromadzenia w Lublinie na Sławinie kończy się dziś wieczorem (24.07.2020r.). W domu przebywają tylko Siostry z potwierdzonym już ujemnym wynikiem testu.

Mamy nadzieję, że stopniowo powrócą do niego wszystkie nasze Siostry hospitalizowane, po całkowitym wyzdrowieniu! Wiemy, że ich stan się nadal poprawia, dzięki leczeniu i pomocy medycznej, jaką otrzymały, oraz modlitwie wielu osób.

Nadal prosimy o modlitwę w intencji Sióstr i służby zdrowia, zwłaszcza zespołu medycznego oddziału zakaźnego przy ul. Staszica w Lublinie, i otaczamy modlitwą wszystkich medyków, chorych i przebywających w kwarantannie.

 

Informujemy o zakażeniach Covid-19 we wspólnocie naszych Sióstr w Częstochowie. W tym tygodniu w domu naszego Zgromadzenia w Częstochowie wykonano testy na obecność wirusa Sars CoV-2. Pozytywny wynik testu ma 18 Sióstr. Jedna z nich przebywa w szpitalu. Dom zakonny objęty jest kwarantanną. Osoby, które mogły mieć kontakt z Siostrami zostały poinformowane i są już objęte kwarantanną lub nadzorem epidemicznym.

Informujemy także, że ryzyko zakażenia nie dotyczy Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom dla Chłopców" w Częstochowie prowadzonego przez nasze Zgromadzenie. W całym okresie obejmowanym wywiadem epidemicznym wychowankowie Ośrodka przebywają na wakacjach, a pracownicy na urlopach. Stąd, zgodnie z informacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Częstochowie, procedury nadzoru sanitarno-epidemicznego nie dotyczą społeczności Ośrodka. 

Z ufnością powierzamy naszą sytuację miłosiernemu Bogu oraz polecamy modlitwie nasze Siostry i wszystkich doświadczających choroby, cierpienia i samotności.

 

W wyniku wywiadu epidemicznego ustalono, że w okresie objętym badaniem z Przedszkolem Parafialnym im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie miała kontakt jedynie grupa dzieci zgłoszonych do dyżuru wakacyjnego; wg informacji rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Lublinie wszystkie dotychczas wykonane testy w tej grupie osób są ujemne.

Informujemy, że w szpitalu w Lublinie nadal przebywa z powodu Covid-19 osiem Sióstr naszego Zgromadzenia; ich stan jest stabilny i powoli ulega poprawie. Polecamy Panu Bogu w serdecznej modlitwie zarówno Siostry hospitalizowane, jak i wszystkie osoby przebywające na kwarantannie, łącząc się z nimi w tym trudnym doświadczeniu.

 

Dziękujemy bardzo za współdziałanie w przekazywaniu informacji i szybką odpowiedź na nasz apel o zgłaszanie się do Sanepidu osób, które mogły mieć kontakt z naszymi Siostrami z Lublina, gdzie stwierdzono zakażenie koronawirusem aktualnie u ośmiu Sióstr.

Nadal prosimy o zgłaszanie się do Sanepidu osób, które mogły mieć jakikolwiek kontakt z Siostrami tej Wspólnoty.

Dziękujemy także Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie za zaangażowanie i szybkie decyzje, które pozwoliły objąć opieką medyczną Siostry chore, a wszystkie osoby narażone na zakażenie informować, monitorując sytuację i umożliwiając szybkie wykonywanie testów.

Trwamy w modlitwie za chore Siostry, za wszystkie osoby chore i hospitalizowane, a także za wszystkich obejmowanych kwarantanną - prosimy o potrzebne dla nich łaski Boże i pokój serca w tym trudnym doświadczeniu.


 

Go to top