W dniach 7–14 lipca 2014 roku w domu za­kon­nym w Otwoc­ku dwa­dzie­ścia osiem Sióstr Obli­cza­nek od­pra­wia swoje do­rocz­ne re­ko­lek­cje. Bar­dzo pro­si­my o mo­dli­twę.

 

 

Go to top