Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, Aula im. Jana Pawła II

PROGRAM

  900     Msza św. w Kaplicy Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego, ul. Dewajtis 3

1015     Otwarcie sympozjum

            ks. prof. Stanisław Urbański, Kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego UKSW

            m. Marietta Pstrągowska, Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza

 

Sesja I

1030     I będą Cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk (Iz 58,12)  Naprawa domu Bożego w Biblii

             ks. dr hab. Janusz Kręcidło, prof. UKSW, Warszawa

1100     Miłość zakrywająca wiele grzechów (1 P 4, 8) w interpretacji św. Augustyna

            ks. dr hab. Leon Nieścior, prof. UKSW, Warszawa

1130     Wydarzenie z San Damiano: „Franciszku, czyż nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi?”. Analiza źródeł hagiograficznych

             dr hab. Wiesław Block OFMCap, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym

1200     Wynagradzanie w nauczaniu Kościoła

            dr Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym

1230     Podsumowanie I sesji

1300     Przerwa

Sesja II

1400    Wynagradzanie w życiu bł. Honorata Koźmińskiego

             mgr Grzegorz Filipiuk OFMCap, Warszawa

1430     Charyzmat wynagradzania w Zgromadzeniach założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego

              dr Grzegorz Matlak CFD, Józefów

1500     Cel i zadania Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w latach 1888-2014

              dr hab.Bożena Szewczul WNO, prof. UKSW, Warszawa

1530     Wdzięczność w czynie, czyli rzecz o wynagradzaniu Bogu za grzechy, w życiu i przemyśleniach Elizy Cejzik (1858-1898)

             mgr lic. Daria Małgorzata Koman WNO, Warszawa

1600     Dyskusja

            Zakończenie Sympozjum