21 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze 'wirtualne' spotkanie

Obliczańskiej Wpólnoty Młodych (OWM)

 

Inicjatywa powstania Wspólnoty pojawiła się na tegorocznych obliczańskich rekolekcjach zimowych i wakacyjnych dla młodzieży. Uczestnicy zaproponowali formy modlitwy i współpracy, jaką chcą podjąć, a ponieważ są to osoby z różnych stron Polski, więc większość formacji i działań odbywać się będzie drogą internetową.

W zakładce MŁODYM - więcej o Wspólnocie.