O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza. (Ps. 27,8)

 W piątek przed Środą Popielcową obchodzimy Uroczystość Najświętszego Oblicza.

 Zachęcamy do szczególnego, głębokiego zapatrzenia się w Twarz naszego Zbawiciela…

 „Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)”

 św. Jan Paweł II

przejdz do: "OBLICZE CHRYSTUSA i WYNAGRADZANIE"