Jezus zmartwychwstał, Żyje!

Jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz.

Papież Franciszek

Na zbliżające się Święte Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy życzenia głębokiego uczestnictwa w paschalnym Misterium naszego Pana i Mistrza.

Niech wiara w Boskie zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem przemieni każdy nasz lęk w zaufanie Temu, który Jezusa Chrystusa wskrzesił z martwych i nas także chce doprowadzić do chwały zmartwychwstania.

Niech przykład uniżenia i wywyższenia Syna Bożego będzie dla nas światłem i drogowskazem pośród udręk i trosk tego świata oraz mocą w dawaniu świadectwa, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i że godzien wiary jest Ten, który oddał za nas życie i teraz wstawia się za nami przed Obliczem Boga Ojca.

Niech liturgiczne spotkania z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem ukażą sens naszych zmagań o dobro, serca napełnią radością i pokojem oraz uczynią wiarygodnym znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie, i Jego miłości do każdego człowieka.                  

Z darem modlitwy

Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza