Pobierz pełen tekst formularza i czytań ►

ANTYFONA NA WEJŚCIE

(Ps 69 (68), 8.12a)

Dla Ciebie znoszę urąganie, * hańba twarz mi okrywa * i stałem się pośmiewiskiem dla innych.

 

KOLEKTA

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi grze­chami, * mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez na­szego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Najłaskawszy Panie, pokornie Cię prosimy,   wejrzyj na Oblicze Chrys­tusa, który samego siebie złożył za nas w zbawczej ofierze  * i oczyść nas z grzechów naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA O MĘCE PAŃSKIEJ I

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

(J 17, 24)

Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, żeby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, * bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący, wieczny Boże, przyjęliśmy z uczuciem miłości ten Boski Sakrament będący pamiątką Męki i śmierci Twego Syna, dozwól nam łaskawie, abyśmy czcząc Jego najświętsze Oblicze * wy­peł­niali obowiązek godnego zadośćuczynienia i zasłużyli na oglą­da­nie Jego chwały w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Formularz został zatwierdzony
Dekretem Stolicy Apostolskiej
Prot. n. 656/05/L

Go to top