Jeśli chcesz (po­zosta­jąc w swoim świec­kim po­woła­niu):

  • prze­ży­wać swoje życie w duchu wy­na­gradzania i eks­pia­cji,
  • mo­dlić się o Boże Mi­ło­sier­dzie szcze­gól­nie dla za­twar­działych grzesz­ni­ków,
  • u­ka­zy­wać praw­dzi­we Obli­cze Je­zu­sa po­przez gło­sze­nie Ewan­ge­lii lu­dziom z któ­ry­mi pra­cu­jesz, u­czysz się, od­poczy­wasz…
  • szu­kasz wspól­no­ty osób, które po­dob­nie jak Ty czują się we­zwa­ne do wy­na­gradzania we współ­cze­snym świe­cie,

na­pisz do nas:

Obliczańska Wspólnota Modlitwy Wynagradzającej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel.: 660 727 459 (s. Krystyna)

 

 

Go to top