Zapraszamy na ADWENTOWE DNI SKUPIENIA dla młodzieży     więcej ...        

    

                                                                                          

 

 

Zapraszamy na rekolekcje młodzież i młodych dorosłych :)

nowe terminy tutaj  :) 

 

 

Pan zmartwychwstał pośród nas!
Życie pokonało śmierć.
Miłosierdzie i miłość zwyciężyły grzech!
Ta prawda naznaczyła w sposób trwały życie apostołów,
którzy po zmartwychwstaniu znów odczuli potrzebę,
by iść za swym Mistrzem,
a otrzymawszy Ducha Świętego,
poszli bez lęku głosić wszystkim to,
co widzieli na własne oczy
i czego osobiście doświadczyli.

Papież Franciszek


Kochani Czciciele Najświętszego Oblicza,

Na zbliżające się Święte Dni Triduum Paschalnego niech dobry Bóg obdarzy nas światłem żywej wiary, abyśmy mogli głębiej wniknąć w tajemnicę miłości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Niech Miłość Ukrzyżowana i Wzgardzona napełni na nowo nasze serca ufnością, że jesteśmy miłowani do końca, bezinteresownie i bezgranicznie.

Duch Święty – Dar Zmartwychwstałego Pana niech sprawi, byśmy bez lęku opuścili nasze ludzkie zabezpieczenia i poszli szczególnie do tych, którzy odrzuceni przez ludzi nie wierzą, że są darem Boga, bezcennym bogactwem, chcianym i przez Niego kochanym.

Najświętsza Maryja Panna – wierny świadek wydarzeń Męki i Zmartwychwstania niech nam towarzyszy na drogach życiowych, i pomaga w nieustannym nawracaniu się i twórczym zaangażowaniu w walkę o zbawienie każdego człowieka.
Życzymy radosnych Świąt Paschalnych w 100 rocznicę objawień Fatimskich i śmierci naszego Założyciela bł. O. Honorata Koźmińskiego.

Z darem modlitewnej pamięci

s. Marietta Regina Pstrągowska
z Siostrami Obliczankami.

 

Go to top