Zapraszamy młodzież na REKOLEKCJE

               oraz na DNI SKUPIENIA dla rozeznających powołanie.

 

                    Szczegóły tutaj>

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_A2Aeok_IBo

ks Michał Dłutowski
ks Mariusz Bernyś
Czytają:
Włodzimierz Nowak – polski aktor teatralny i filmowy
Dariusz Kowalski – polski aktor filmowy
Oprawa muzyczna:
Anna Dulewicz-Fortepian
nagranie i montaż :
Dariusz Kąkol

Jezus zmartwychwstał, Żyje!

Jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz.

Papież Franciszek

Na zbliżające się Święte Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy życzenia głębokiego uczestnictwa w paschalnym Misterium naszego Pana i Mistrza.

Niech wiara w Boskie zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem przemieni każdy nasz lęk w zaufanie Temu, który Jezusa Chrystusa wskrzesił z martwych i nas także chce doprowadzić do chwały zmartwychwstania.

Niech przykład uniżenia i wywyższenia Syna Bożego będzie dla nas światłem i drogowskazem pośród udręk i trosk tego świata oraz mocą w dawaniu świadectwa, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i że godzien wiary jest Ten, który oddał za nas życie i teraz wstawia się za nami przed Obliczem Boga Ojca.

Niech liturgiczne spotkania z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem ukażą sens naszych zmagań o dobro, serca napełnią radością i pokojem oraz uczynią wiarygodnym znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie, i Jego miłości do każdego człowieka.                  

Z darem modlitwy

Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza

 

O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza. (Ps. 27,8)

 W piątek przed Środą Popielcową obchodzimy Uroczystość Najświętszego Oblicza.

 Zachęcamy do szczególnego, głębokiego zapatrzenia się w Twarz naszego Zbawiciela…

 „Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)”

 św. Jan Paweł II

przejdz do: "OBLICZE CHRYSTUSA i WYNAGRADZANIE"

Go to top