Jezus zmartwychwstał, Żyje!

Jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz.

Papież Franciszek

Na zbliżające się Święte Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy życzenia głębokiego uczestnictwa w paschalnym Misterium naszego Pana i Mistrza.

Niech wiara w Boskie zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem przemieni każdy nasz lęk w zaufanie Temu, który Jezusa Chrystusa wskrzesił z martwych i nas także chce doprowadzić do chwały zmartwychwstania.

Niech przykład uniżenia i wywyższenia Syna Bożego będzie dla nas światłem i drogowskazem pośród udręk i trosk tego świata oraz mocą w dawaniu świadectwa, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i że godzien wiary jest Ten, który oddał za nas życie i teraz wstawia się za nami przed Obliczem Boga Ojca.

Niech liturgiczne spotkania z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem ukażą sens naszych zmagań o dobro, serca napełnią radością i pokojem oraz uczynią wiarygodnym znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie, i Jego miłości do każdego człowieka.                  

Z darem modlitwy

Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza

 

O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza. (Ps. 27,8)

 W piątek przed Środą Popielcową obchodzimy Uroczystość Najświętszego Oblicza.

 Zachęcamy do szczególnego, głębokiego zapatrzenia się w Twarz naszego Zbawiciela…

 „Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)”

 św. Jan Paweł II

przejdz do: "OBLICZE CHRYSTUSA i WYNAGRADZANIE"

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).

Czytaj więcej...

21 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze 'wirtualne' spotkanie

Obliczańskiej Wpólnoty Młodych (OWM)

 

Inicjatywa powstania Wspólnoty pojawiła się na tegorocznych obliczańskich rekolekcjach zimowych i wakacyjnych dla młodzieży. Uczestnicy zaproponowali formy modlitwy i współpracy, jaką chcą podjąć, a ponieważ są to osoby z różnych stron Polski, więc większość formacji i działań odbywać się będzie drogą internetową.

W zakładce MŁODYM - więcej o Wspólnocie.

 

Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. W roku 1848 wstąpił do Zakonu Kapucynów w Warszawie i w roku 1852 otrzymał święcenia kapłańskie. Był cenionym kaznodzieją, poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem dusz oraz popularnym pisarzem religijnym. Założył wiele zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Przez całe życie dokładał starań, by dać poznać ludziom miłość Boga do człowieka. Zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 roku. (za LG)

Czytaj więcej...

Go to top