W niedzielę 28.09 serdecznie zapraszamy na Eucharystię i koncert dziękczynny za 125 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Msza Święta rozpocznie się o godz. 1100 w Częstochowie na Halach. Zaraz po niej odbędzie się koncert pieśni obliczańskich w wykonaniu Sióstr i Przyjaciół.

Serdecznie zapraszamy!!!

W dniu święta Matki Bożej Bolesnej w naszym Zgromadzeniu rozpoczęły formację w postulacie dwie Kandydatki.

Postulantki zobowiązały się do naśladowania Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Jej życiu ukrytym a w akcie oddania zawierzyły swoje życie i powołanie Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

Prosimy o modlitwę za Postulantki, Michalinę i Judytę, aby żyjąc ukryte w Panu, z każdym dniem wzrastały w miłości Boga i bliźniego.

Czytaj więcej...

W dniu 15 września w naszym Zgromadzeniu przypada święto Matki Bożej Bolesnej, Głównej Patronki , Matki i Opiekunki Zgromadzenia.

"A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu." (Łk 2,33-35)

Czytaj więcej...

W dniach 7–14 lipca 2014 roku w domu za­kon­nym w Otwoc­ku dwa­dzie­ścia osiem Sióstr Obli­cza­nek od­pra­wia swoje do­rocz­ne re­ko­lek­cje. Bar­dzo pro­si­my o mo­dli­twę.

 

 

„Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze” Ap 22,4

Miałam tę radość spojrzeć w Oblicze naszego Pana w Manoppello.
I co mnie w Nim ujęło?
Oczy - takie uśmiechnięte, pełne łagodności, delikatności.

Czytaj więcej...

Go to top